Türk Sağlık-Sen’den Döner Sermaye Açıklaması

Türk Sağlık-Sen İzmir Şube Başkanları döner sermayede yaşanan sorunları protesto etti.

Türk Sağlık-Sen’den Döner Sermaye Açıklaması


Türk Sağlık-Sen Şube Başkanları adına basın açıklaması yapan Başkan Şenol Atıcı şunları söyledi:

         Sağlık çalışanlarımızın emeği ve alın terinin karşılığı olan döner sermayeler ülkemizde son 10 yıl içinde erimiş ve döner sermaye oranları dibe vurmuştur. Döner sermayeler artık çalışana dönmez hale gelmiştir.

 Aşırı iş yükü altında ezilen, fedakarca hizmet üreten, bu hizmetin karşılığında döner sermaye kasasına katkıda bulunan sağlık çalışanlarımızın, emek ve alın terinin karşılığı ödeme noktasına gelince kurumlar çalışanın önüne kocaman bir sıfır rakamı koymaktadır. Bugün bir çok kurumda sabit üzeri döner sermaye alan çalışanımız neredeyse yoktur. Hasta sayısında azalma yok, çalışanın iş yoğunluğu kat kat artmış, ama ne hikmetse, kurumların döner sermaye kasaları boş!!.. Döner sermaye, dönmüyor çalışana.

Gelinen noktada bugün itibarı ile döner sermaye oranlarından ve sisteminden memnun olan tek sağlık çalışanı yoktur. Çalışan emeğinin ve alın terinin karşılığını alamamaktadır. Defalarca dile getirdiğimiz bu sorundan tüm sağlık yöneticileri haberdardır. Lakin bu vurdumduymazlık devam etmektedir. Çalışanlar artık önceki dönemlerde aldıkları döner sermaye ücretlerini mumla arar hale gelmiştir.

Türk Sağlık- Sendikası olarak çalışanlarımızın döner sermaye ücretlerinde yaşanan sorunlara ve vurdumduymazlığa son verilmesi için geçtiğimiz aylarda çalışanların döner sermaye ile ilgili taleplerini içeren binlerce dilekçeyi Sağlık Bakanlığı ve YÖK’e teslim etmiştik. Her iki kurum yöneticileri ile görüşmeler yapmış, soruna çözüm talep etmiştik.

Yaklaşık 1 yıl önce Genel Başkanımız Sayın Önder Kahveci’nin Sayın Sağlık Bakanı ile yaptığı görüşmede de Bakan Bey yönetmelik değişikliği yapacaklarını, bunun için çalışmalara başladıklarını açıklamış, ama aradan geçen sürede ne yazık ki somut bir adım hala atılmamıştır. Söz konusu sağlık çalışanlarının mali ve özlük hakları olunca yetkilerinin bu kadar duyarsız kalması, sağlık çalışanlarımızı derinden yaralamaktadır.Bizim tüm söylemlerimiz görmezden gelinip, döner sermaye sistemindeki yanlışta ısrar edilmeye devam edilmekte ve sorunlar görmezden gelinmektedir.Ama biz sorun sağlık çalışanlarımızın lehine dönene kadar susmayacağız, sorunun takipçisi olacağız.

Eskiler ‘‘ Et- tekaruahsen velev kane yüz seksen ’’ demiştir. Yani yüz seksen kerede olsa tekrar etmek güzeldir. Bu nedenledir ki biz döner sermayeler ile ilgili soruna çözüm bulunana kadar değil 180 kez,  1800 kez dikkat çekmeye devam edeceğiz.

Türk Sağlık- Sendikası olarak çalışanın alın terinin ve emiğinin sömürülmesine ve görmezden gelinmesine asla müsaade etmeyeceğiz, o nedenle bugün çalışanın sesini bir kez daha duyurmak ve döner sermaye taleplerimizi yüksek perdeden aktarmak için alanlardayız.

Değerli Basın Mensupları;

Şunu ifade etmek isterizki çalışanın hizmetinin karşılığı neticesinde  elde edilen döner sermaye sistemi artık tıkanmıştır. Bu nedenle işlemez hale gelen bu sistemin baştan aşağı yeniden revize edilmesi zorunlu hale gelmiştir. Revize işlemi yapılacak döner sermaye sisteminde ele alınacak en önemli husus, çalışanın sistemin merkezine yerleştirilmesidir. Zira emek çalışanındır, çalışanın emeği adaletli bir şekilde teslim edilmeli, hiçbir çalışan haksızlığa uğratılamamalıdır. Döner sermayelerde öncelik çalışanın hakkı olmalıdır. 

Çalışanın alın terinin kurumların finansal sıkıntıları için heba edilmeyeceği bir düzenleme yapılmalıdır. Kurumlar her borç batağında elini çalışanın alının terinin karşılığı olan döner sermayelere uzatmamalıdır.

Döner sermayeler yükseltilmeli, günümüz enflasyonu dikkate alınarak katsayılar yeniden belirlenmeli, taban ücretleri artırılmalıdır. Döner sermayeler mutlaka emekliliğe yansıtılmalı, sağlık çalışanları sefalete mahkum edilmemelidir. Bugün bir çok sağlık çalışanımız maaş dışı gelirler emekliliğe esas alınamadığı için emekli olmaya korkar hale gelmiştir. Devlet yetkilileri her söylemlerinde sağlık çalışanlarının özverili çalışmalardan bahsederken, sağlık çalışanlarımızın yüksek riskli alanlarda çalıştıklarını belirtirken neden sağlık çalışanlarımız ile ilgili yapılacak düzenlemelere duyarsız kalmaktadır?


Değerli Basın Mensupları;

Sistem karmaşık, sorun büyüktür. Lakin kamu iradesi bunu çözecek güçtedir. Sağlık Bakanlığı ve Üniversitelerimize bağlı hastanelerde görev yapan, özveri ile hizmet veren, fedakar sağlık çalışanlarımız sorunun çözülmesini dört gözle beklemektedir.

Buradan konunun muhatabı tüm yöneticilere sesleniyoruz;

Çalışanın alın terinin ve emeğinin sonucu elde edilen döner sermayeler çalışana hakkı ile teslim edilsin.

Döner sermaye yönetmeliği acilen revize edilsin.Bu şekli ile devam eden döner sermaye sisteminde sağlık çalışanlarımızın yaşadıkları gelir kaybının, ekonomik sıkıntının ve evindeki huzursuzluğun vebali sizlerindir. Bu sorunu çözmekte sizlerin elindedir.

Kabul edilebilir bir döner sermaye sistemi için yasal düzenlemeleri bir an önce yapınız. Sağlık çalışanlarımız için artık sabır taşı çatlamıştır. Yönetmelik bir an önce değişmeli ve sorun çözülmelidir.

 Çalışanın emeğinin karşılığı, çalışana teslim edilmeli, hiçbir sağlık çalışanımızın ekmeği ile oynanmamalıdır. Türk Sağlık Sen olarak, sağlık çalışanlarımız adına adaletli bir döner sermaye sistemi getirilene, çalışanlarımızın hakkettiği ücret karşılanana kadar mücadelemiz devam edecektir. Bir an bile geri adım atmadan, ekmek kavgamız için, yılgınlık göstermeden savaşmaya ve mücadeleye devam edeceğiz. Hakkı, haklı olana er geç teslim edeceğiz.

Hepinize Teşekkür Ediyor, Saygılarımızı Sunuyoruz…Dedi.


 

          TÜRK SAĞLIK-SEN                                      TÜRK SAĞLIK-SEN       TÜRK SAĞLIK-SEN                              

 İZMİR 1 NO’LU ŞUBE BAŞKANI            İZMİR ÜNİVERSİTELER ŞUBE BAŞKANI       İZMİR 2 NO’LU ŞUBE BAŞKANI            

             BARIŞ KOÇAK                                          YASEMİN ZENGİN         ŞENOL ATICI

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER