Çocuk işçiliği neden önlenemiyor?

Bakan, sokakta yaşayan ve çalışan çocuklarla ilgili veriler için TUİK’i adres gösterdi. Fakat TUİK’te bu veriler yer almıyor..

Çocuk işçiliği neden önlenemiyor?

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in yanıtlaması istemiyle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’a yöneltmiş olduğu ‘Sokakta yaşayan ve çalışan çocuklara ilişkin’ yazılı soru önergesine Bakan Selçuk’tan yanıt geldi.

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer yanıtlanması istemiyle, “Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığının sokakta yaşayan ve çalışan çocuk sayısını saptamak üzere oluşturduğu bir birim var mıdır? Sokakta yaşayan ve çalışan çocuk sayısı nedir? İllere göre dağılımı nedir? Sokakta çalışan ya da dilendirilen çocuklara ilişkin olarak bu güne kadar açılan adli soruşturma var mıdır? Bu çocukların topluma kazandırılması, sokakta yaşadıkları travmaları atmaları için her hangi bir tedavi süreci uygulanmakta mıdır? Bu kapsamda kaç çocuğa ulaşılmıştır? Yoksullara yardım sağlamak için oluşturulan fonlardan bu çocuklara ve ailelere yapılan yardım var mıdır? Varsa fonlardan kaç çocuk ve aileye yardım yapılmıştır?” şeklindeki sorularını Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’a yöneltti.

“SOKAK ÇOCUKLARI KOMİSYONU TAKİPTE”

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in yazılı soru önergesine yanıt veren Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sokakta çalıştırılan/dilendirilen çocukların tespit edilerek uygun sosyal hizmet ve yardımlardan yararlandırılması amacıyla illerde Valiler veya görevlendireceği Vali Yardımcıları başkanlığında ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü sekretaryasında; ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile üniversiteler ve bu alanda hizmet veren sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katılımıyla bir komisyon oluşturulduğu bilgisini verdi.

Bu komisyonun takip ve denetiminde ilgili kurum temsilcilerinden oluşturulan ekipler tarafından çocukların yoğun olarak çalıştırıldığı/dilendirildiği bölgelerde alan taramaları yapıldığını söyleyen Bakan Selçuk, “Yapılan alan taraması ile tespit edilen çocukların sokakta yaşama/çalıştırılma veya dilendirilme nedenlerinin araştırılması; yapılan inceleme neticesinde çocuk ve ailenin uygun bulunan sosyal hizmet ve yardımlara yönlendirilmesi temel hedef olmakla birlikte eğitim çağında olup okula devam etmeyen çocukların eğitim-öğretim sistemine kazandırılması, örgün eğitim çağını tamamlamış çocukların mesleki eğitime yönlendirilmesi, çocukların sokaktan çekilerek sosyal rehabilitasyonlarının sağlanması ve aile yanma döndürülmesine ilişkin çalışmalar ile çocukların ailelerine yönelik psiko-sosyal destek ve bilinçlendirme çalışmaları yürütülmektedir.

Bununla birlikte korunma ihtiyacı olan çocukların tespit edilmesi durumunda haklarında 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanununun 5 inci maddesinde yer alan koruyucu ve destekleyici tedbir kararlarının alınması ilgili mahkemeden talep edilerek hakkında hükmedilen koruyucu ve destekleyici tedbir kararları uygulanmaktadır.

Basın, Kolluk kuvvetleri, vatandaş ihbarları veya Adli Makamlar kanalı ile korunma ihtiyacı içinde olan çocuklara ilişkin ihbarlar ivedilikle incelenmektedir. Yapılan incelemede çocuk ve ailesi hakkında ayrıntılı sosyal çevre analizi yapılarak, çocuğun durumu 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanununda yer alan koruyucu ve destekleyici tedbirler (bakım, barınma, sağlık, eğitim, danışmanlık) kapsamında değerlendirilmektedir. İlgili mahkeme tarafından hükmedilen tedbirler (bakım, barınma, sağlık, eğitim, danışmanlık) çerçevesinde çocuk ve ailesi ile gerekli mesleki çalışmalar yürütülmektedir.

“VERİLER TÜİK’TE!”

Çocuk işçiliğine ilişkin istatistiki veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından tutulmakta olup Bakanlığımızca yürütülen politikalar ve çalışmalarda bu veriler esas alınmaktadır. Çocuk işçiliğiyle mücadele alanında 1990'lı yılların başından itibaren aktif mücadele veren Bakanlığımız, çocuk işçiliği konusunda çalışma yapan kamu kurum ve kuruluşları, işçi-işveren kuruluşları ve sivil toplum örgütleri arasında koordinasyon ve işbirliğini sağlamaktadır.

Bu kapsamda, başta mevsimlik tarım olmak üzere, sokakta ve sanayide çalışan çocuklara yönelik bakanlığımızca kapsamlı mücadele çalışmaları yürütülmüştür. Ülkemiz, bu çalışmalar sonucunda ILO Çalışma Konferansı'nda, çocuk işçiliği ile mücadelede örnek ülke seçilmiştir. Yaşanan gelişmeler istatistiklere de yansımakta ve çocuk işçiliği oranı giderek düşmektedir.”

Bakanlığımızın koordinesinde diğer Kamu Kurum Kuruluşları ve Sivil Toplum Kuruluşlarının katılımlarıyla çocuk işçiliği ile mücadele kapsamında 2017-2023 Çocuk İşçiliği ile Mücadele Ulusal Programı yayınlanmıştır. 2018/3 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile 2018 yılı Çocuk İşçiliği ile Mücadele yılı kabul edilmiştir. 12 Haziran 2017 Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Gününde bu alanda hizmetlerin hızlandırılması sonucu illerde mobil ekipler oluşturulmuştur. Bu kapsamda oluşturulan 134 mobil ekiple 2018 Aralık ayı sonu itibariyle müdahale edilen çocuk sayısı 12.157 e ulaşmıştır.

Bakanlığımız sosyal yardım ve proje destek programlarını hane odaklı bir yaklaşımla yürütmektedir. Yoksul ailelere yapılan yardımlar hane kompozisyonu dikkate alınarak özellikle çocuklu hanelerde çocukların eğitim ve sağlığına yönelik yardımlara öncelik verilerek yürütülmektedir” yanıtını verdi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Çocukların dilendirilmesi, uygun olmayan işlerde çalıştırılmasında gözle görülür artış olduğu bir gerçektir. Bakanlık TÜİK’i adres olarak gösterse de güncel veriler orada yer almamakta ve Bakanlıkta bu konuda yeterli veri olmayınca soruları yanıtsız bırakmaktadır. Büyük kentlerde her trafik lambasında, ana yolda trafiğin tıkandığı her yerde dilenen çocuklar vardır. Çocuk işçilik ile ilgili güncel veri ne yazık ki yoktur. Çocuk işçi sayısının, (tarım dahil) milyonları aşan sayılara ulaştığı farklı araştırmalara yansımaktadır. Bakanlığın soruna daha duyarlı olması ve çocukların alandan toplanmasından öte onların gelecekte topluma katkı sunacak bireyler olmasını sağlayacak düzenleme ve önlemlere yönelmesi şarttırlar. Çocukların yoksulluktan kaynaklanan yoksunluklarının giderilmesi iktidarın görevidir. Sokakta ağır ve tehlikeli işlerde, aile işleri dışında, ücret karşılığı, gezici ve geçici tarım işlerinde çalıştırma/çalışma gibi çocuk işçiliğinin en kötü biçimlerinin önlenmesi hedeflense de başarısız kalındığı ortadadır” dedi.

Güncelleme Tarihi: 06 Ağustos 2019, 14:04
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER