Gürer “Tüm sağlıkçılara kadro müjdesi verilsin”

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer Sağlık çalışanlarına kadro verilmesi gerektiğini söyledi.Gürer,

Gürer “Tüm sağlıkçılara kadro müjdesi verilsin”

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer virüs ile fedakârca çalışan ve yaşamları pahasına görevi yapan sağlık çalışanları için alkışın yeterli olmayacağını belirtip yıllardır ciddi mağdur ve sorunlu olan başta sağlık emekçileri olmak üzere tüm çalışan emekçiler için yapılması gerekenlerin bir an önce açıklanmasını istedi.

Gürer taşeron düzenlemesi kapsamında bugün fedakârca çalışan Hastane Bilgi İşlem Çalışanları, Görüntüleme Merkez Çalışanları, Sosyal tesis, yemekhane çalışanları, güvenlik görevlileri, kiralık araç şoförleri gibi taşeron firmada olanları asıl kadroya alınmasını gerektiğini söyledi. KİT çalışanları, PTT çalışanları yanında Karayollarında, Demiryollarında Ulaştırma Bakanlığı başta olmak üzere birçok bakanlıkta kadro bekleyen taşeron firma işçilerine de kadro verilmelidir” dedi. Kurye olarak çalışan ve işyeri açık olduğu için işe gidip gelen çalışanlarında virüse karşı gerekli donanım desteğin verilmesini isteyen Gürer, zorunlu olmayan fabrika çalışanları ücretli izne ayrılmalıdır. Tüm kurye olarak çalışanlara giysi, maske, koruyucu malzeme devlet ücretsiz vermelidir.” diye konuştu.

TARIM EMEKÇİLER UNUTULMASIN

Gürer “Tarımsal üretimde geçici, gezici ve mevsimlik tarım işçilerin bu süreçte bir arada ve birlikte çalıştığı dikkate alınarak karşılaşacağı sorunlara yönelik çalışmalar virüs ile daha kapsamlı olarak dikkate alınması gerektiğini dikkat çekerek gerekli önlemlerin alınmasını da istedi.”

FEDAKÂRCA ÇALIŞIYORLAR

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer Başta sağlık çalışanları olmak üzere Güvenlik görevlileri, Belediye çalışanları, İçme suyu, gıda, elektrik, doğalgaz hizmetleri, atık yönetimi, güvenlik hizmetleri, personel transferi, ulaştırma ve iletişim hizmetleri, defin hizmetleri gibi sürdürülmesi zorunlu hizmetlerde çalışanların her koşulda verdikleri çaba ve emek onlara sağlanması gereken destek ve dayanışmayı da öncelikle iktidar yapacağı düzenlemelerle göstermeli ve çalışma yaşamında emek sömürüsü yerine hak edene hakkının verilmesi süreci de bu acı deneyimle öğrenilmelidir” diye konuştu.

Gürer: “Geçiş süreci uzatılmalı”

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, KHK ile kamuda sürekli işçi kadrosuna alınan taşeron işçilerin geçiş süreçlerinin bu yıl sona ereceğini hatırlatarak ya sürenin uzatılması ya da geçiş hükümlerinin kalıcı hale getirilmesi gerektiğini söyledi.

YEREL YÖNETİMLERDE ÇALIŞANLARIN

GEÇİŞ SÜRECİ 30 HAZİRAN’DA SONA ERİYOR

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yaptığı açıklamada kamuda sürekli işçi kadrosuna alınan taşeron işçilerden genel bütçeli kuruluşlarda çalışanların 31 Ekim 2020, yerel yönetimlerde çalışanların ise 30 Haziran 2020’de geçiş süreçlerinin sona ereceğini anımsattı.

KALICI HALE GETİRİLMELİ

2017 yılında yayımlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile daha önce alt işverende taşeron olarak çalışanların kamu kurum ve kuruluşlarında sürekli işçi pozisyonu ya da yerel yönetimlerin kurdukları şirketlerde daimi işçi olarak çalıştırılmaya başlandığını belirten Gürer, bu yıl sona erecek geçiş süreçleriyle ilgili belirsizliğin işçiler arasında tedirginliğe yol açtığını ifade etti. Gürer, bu konumdaki işçilerin haklarının genişletilip durumlarının kalıcı hale getirilmesi gerektiğini vurguladı.

MEVSİMLİK VE GEÇİCİ İŞÇİLERDE KURUMSAL AYRIMCILIK

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer 5 ay 29 gün çalıştırılan mevsimlik ve geçici işçiler için uygulamaya konulan 4 ay daha fazla çalıştırma uygulamasının da pek çok kurumda kurum amirinin inisiyatifine bırakıldığı için bu işçiler açısından ayrımcılık sorununu gündeme getirdiğini vurguladı.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer korona virüs ile emeğin ve emekçilerin yaşamımızda öneminin açık biçimde görüldüğünü belirtip kendini eve kapatabilenler dışında zorunlu kapanan işyerlerinde işsiz kalan emekçilerin durumu da dikkate alınarak destekler sağlanmalıdır. Halen milyonlarca emekçi riske rağmen çalışma yaşamına devam etmektedir. Onlara ne kadar teşekkür etsek azdır ve onlara her türlü maddi destek sağlanmalı, asgari ücret vergi dışı bırakılmalı, temel gıda ürünlerinde KDV düşürülmelidir” dedi.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER