Milletvekili Yılmaz Tunç, Ceza Kanunları Hakkında Konuştu

MİLLETVEKİLİ TUNÇ CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZINDA DEĞİŞİKLİK YAPAN TEKLİF HAKKINDA TBMM’DE KONUŞTU “TEKLİFTE HEDEFİMİZ CEZA ADALETİNİ SAĞLAMAK”

Milletvekili Yılmaz Tunç, Ceza Kanunları Hakkında Konuştu

AK Parti Bartın Milletvekili TBMM Adalet Komisyonu Başkanvekili Yılmaz Tunç, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile bazı kanunlarda değişiklik yapan kanun teklifinin 1. Bölümü hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda konuştu.

Tunç,Koronavirüsün bütün dünyayı tehdit ettiği, ülkemizi de etkilediği bir zaman diliminde Meclis çalışmalarımızı tedbirlerimizi alarak sürüdürdüğünü ifade eden Milletvekili Tunç, “Ülkemizin ve insanlığın bu salgından bir an önce kurtulmasını diliyor, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyor, tedavi gören vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum.”Dedi.

“TEKLİF AF DÜZENLEMESİ DEĞİL”

Görüşmelerine TBMM Genel Kurulunda başlanan teklif hakkında konuşan Tunç, “2005 yılından buyana yaklaşık 15 yıldır uygulanan Ceza İnfaz Kanunumuzu modern infaz rejiminin gerekleri ile uyumlu hale getirmeyi amaçlayan 70 Maddeden oluşan ve başta Ceza İnfaz kanunumuz olmak üzere TCK, CMK ve diğer kanunlarda önemli değişiklikler içeren bir kanun teklifini görüşüyoruz. Öncelikle bu teklifin  bir AF düzenlemesi, ya da cezalarda indirim düzenlemesi olarak nitelendirmenin doğru olmadığını belirtmek istiyorum.”Dedi.

Genel ya da Özel Af’ta hükümlünün cezası tüm sonuçları ile ortadan kalkar, kanun teklifinde ise cezayı tüm sonuçları ile ortadan kaldıran tek bir madde olmadığını belirten Milletvekili Tunç, “Koşullu Salıverme ve Denetimli Serbestlik ilgili düzenlemeler yapılıyor. Hükümlü cezasının kalan kısmını Koşullu salıverme veya denetimli serbestlikte geçirirken bir suç işlediğinde önceki cezasını da çekmek üzere yeniden cezaevine giriyor. Af’ta ise böyle bir durum söz konusu değil.”Dedi. 

“HEDEFİMİZ İNFAZ REJİMİNİ KALICI HALE GETİRMEK”

Bu teklifle hedefimiz, ceza adaletine daha uygun, suçlunun ıslahı ile suçların önlenmesini sağlayacak bir infaz rejimini getirmek olduğunu ifade eden Milletvekili Tunç, “Teklifin amacı cezaevlerini boşaltmak değildir.Teklif geçici bazı maddeler içerse de infaz rejiminde kalıcı düzenlemeler içermektedir.” Dedi. 

“CEZAEVLERİNDEKİ DOLULUĞUN SEBEPLERİNİ DE DOĞRU TESPİT ETMEKTE FAYDA VAR”

Milletvekili Tunç, “2005 yılında yürürlüğe giren; Yeni Ceza Kanunumuzdaki cezalardaki artış, İnfaz kanunumuzdaki koşullu salıverme sürelerindeki artış, hükümlülerin cezaevlerindeki kalış sürelerini yüzde 40’tan yüzde yüzde 66’ya çıkarmıştır. İstinaf mahkemelerinin devreye girmesi ile 5 yılın altındaki suçlarda karar verilmesinin hızlanmış olması, İstinafların devreye girmesiyle birlikte Yargıtay’ın da önündeki dosyalarla ilgili olarak hızlı karar vermesi ve 15 temmuz darbe girişimi ile birlikte hükümlü ve tutuklu sayısındaki artış cezaevlerimizdeki yoğunluğu artırmıştır.”Dedi. 

“TEKLİFLE İNFAZ HAKİMLİĞİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ DÜZENLEMELER VAR”

Tunç, “İnfaz ile ilgili tüm işlemler İnfaz hakiminin denetiminde olacak, Cumhuriyet Savcısının kararlarına karşı İnfaz Hakimliğine itiraz edilebilecek. Böylece infazda da hakim güvencesinin getirilmiş olması dikkat çeken olumlu bir düzenleme.”Dedi.

“KOŞULLU SALIVERME VE İYİ HAL”

“Teklifin iki ana konusu Koşullu Salıverme ve Denetimli Serbestlik ile ilgili düzenlemelerdir.” diyen Tunç, “Yine bu kapsamda teklifin en önemli maddelerinden biri İyi Hal’in belirlenmesi ile ilgili düzenleme. Koşullu salıvermenin de ön koşulu hükümlünün iyi halli olup olmadığının tespiti. 

Mevcut düzenlemede hükümlünün son günlerdeki durumu göz önüne alarak İdari ve gözlem kurulu’nun kararı ile verilen hükümlünün iyi halli olup olmadığı yönündeki tespit, getirilen düzenleme ile 6 ayda bir raporlarla belirlenecek, iyi hal’e karar verecek komisyon Cumhuriyet Savcısının ya da görevlendireceği bir Cumhuriyet Savcısının başkanlığında idari gözlem kurulu ve Aile, Sağlık Bakanlığı uzmanlarından oluşacak  bir komisyon tarafından verilecek. 10 yılın üstünde olan ve teklifte sayılan bazı suçlar bakımından İnfaz Hakiminin onayı gerekecek.”Dedi. 

“KOŞULLU SALIVERME SÜRELERİNDE DEĞİŞİKLİK”

Tunç,  “Teklifle, Koşullu salıverme sürelerinde değişiklik yapılırken; Ağırlaştırılmış Müebbet 30 yıl, Müebbet 24 yıl, bunlarda bir değişiklik sözkonusu değil. Darbe suçluları, Kadın Cinayetleri, Kasten öldürme gibi suçlarda infazda bir değişiklik yok. Ayrıca Koşullu salıvermesi ¾ olan Terör Suçları, Cinsel Suçlar, Uyuşturucu Ticareti suçlarından mahkum olanlar bakımından da bir değişiklik yok bunların da koşullu salıvermesi ¾ olarak muhafaza ediliyor. Kasten öldürmenin haksız tahrik vb indirimlerle süreli hapse dönüşmesi durumunda, İşkence ve Eziyet suçlarında,  Casusluk ve Devlet Sırlarına karşı suçlarda, Çocukların işlediği Terör, Uyuşturucu ticareti, Cinsel Saldırı suçlarında da mevcut düzenleme  2/3 olarak devam ediyor. Bunlarda da bir değişiklik yok. Diğer suçlar bakımından mevcut düzenlemede 2/3 olan koşullu salıverme süresi ½’ye indiriliyor. Yani 2005 yılındaki düzenleme ile aynı.”Dedi. 

“DENETİMLİ SERBESTLİKTE DEĞİŞİKLİK”

Tunç, “Denetimli Serbestlik, tüm cezalar için hükümlünün koşullu salıverilmesine 1 yıl kala idi, bu süre yerine oran getiriliyor. Hükümlünün koşullu salıverilme süresine kadar cezaevinde geçirmesi gereken sürenin 5’te 4’ünü dolduran denetimli serbestlikten yararlanacak. Bu süre 3 yılı geçemeyecek. Böylece kısa süreli hapislerde de cezasızlık algısının Önüne geçilmiş olacak, 1 ay ceza alan bile hapis yatacak. Denetimli serbestlik geçici madde düzenlemesi ile de: 2016 yılı Ağustos ayında OHAL KHK’sı ile getirilen 1 yıllık denetimli serbestlik süresini 2 yıla çıkaran düzenlemede 2 yıllık süre 3 yıla çıkarılıyor. Burada da; Terör, cinsel suçlar, Uyuşturucu ticareti, özel hayatın gizliliği, kasten öldürme, kasten yaralamanın alt ve üst soy, kardeş veya eşe karşı işlenmesi, kasten yaralamanın canavarca hisle işlenmesi suçları bundan yararlanamayacak. Diğer suçlar bakımından denetimli serbestlik süresi  3 yıl olarak uygulanacak. 2016’da 2 yıldan yararlananlar ilave 1 yıldan yararlanacak. Bu bir geçici düzenleme.” Dedi.

“ÇOCUKLARIN İNFAZ KURUMUNDA GEÇİRECEĞİ SÜRE İLE İLGİLİ OLUMLU BİR DÜZENLEME VAR”

Tunç, “Ayrıca; Bu süre 0-6 yaş grubu Çocuğu olan kadınlar için ve 70 yaşını bitirmiş hükümlüler için 4 yıl uygulanacak. Ağır hastalık halinde 65 yaşını tamamlayan hükümlüler Adalet Bakanlığının belirlediği tam teşekküllü hastaneler veya Adli Tıp kurumu raporuyla cezalarını denetimli serbestlikte geçirebilecek. Geçici madde ile çocuklar bakımından 15 yaşına kadar 1 gün 3 gün sayılacak, 15-18 yaş arası İçin 1 gün 2 gün sayılacak. Suça sürüklenen çocuklarla ilgili olarak, “Çocukların üstün yararı” ilkesi açısından olumlu bir düzenleme olarak dikkat çekiyor.” diye konuştu.

“ÖZEL İNFAZ USULLERİNİN KAPSAMI GENİŞLİYOR”

Teflif ile “Hafta Sonu ve Geceleri infaz: Kasten işlenen suçlarda 1 yıl 6 aya çıkarılıyor.”Diyen Tunç, “Taksirle işlenen suçlarda (taksirle öldürme hariç) 3 yıldan az suçlarda  hükümlü hafta sonu ve geceleyin infazdan yararlanabilecek, böylece iş hayatı, eğitim hayatı gibi hususları olumsuz etkilenmeyecek. Konutta İnfaz: Kadınlar, çocuklar ve 65 yaşını bitirmiş hükümlüler toplam 1yıla kadar, 70 yaşını bitirenler 2 yıla kadar, 75 yaşını bitirenler 4 yıla kadar cezalarda konutta çektirilmesine infaz hakimi karar verebilecek.”Dedi.

“TEKLİFTE CEZALARI ARTIRILAN SUÇLAR VAR”

“5 yıldan az cezalarda ağır hasta ise konutta infaza karar verilebilecek” diyen Tunç, “Doğum yapan kadınlar doğumdan itibaren 1 yıl 6 ay geçmemişse 3 yıldan az ceza alan kadınlar konutta infazdan yararlanacak, Toplumsal hassasiyet, korunan yarar açısından teklifte cezaları artırılan suçlar var. Kasten yaralama suçunun canavarca hisle işlenmesi durumunda 1 kat artırılarak ceza verilecek. Örgüt suçunun cezası artırılıyor alt sınır 4 yıldan başlayacak. Tefecilik suçunun cezası artırılıyor.”Dedi. 

“İNFAZ YAKMA”

Tunç, “İnfaz yakma olarak bilinen koşullu salıverme süresi içinde suç işleyen kişilerin yeni işlediği suç ile birlikte önceki cezasının kalan kısmını da çekmek zorunda kalıyor. İkinci işlediği basit bir suçtan 1 ay ceza alsa bile önceki suçun koşullu salıverme süresi kadar değil, ikinci işlediği suçun iki katı cezayı çekmesine yönelik bir düzenleme ceza adaletine daha uygun bir düzenleme olarak dikkat çekiyor.”Dedi.

“COVİD 19 NEDENİYLE AÇIK CEZAEVLERİNDE İZİN”

Tunç, “COVİD 19 nedeniyle açık cezaevlerinde bulunan hükümlülere izin imkanının getirilmesi de içinde bulunduğumuz Koronavirüs salgını nedeniyle zorunlu hale gelen bir düzenleme. COVİD 19 nedeniyle Açık cezaevlerindeki hükümlüler 31.05.2020 tarihine kadar izinli sayılabilecek, Sağlık Bakanlığının önerisi üzerine bu süre Adalet Bakanlığı tarafından her defasında iki ayı geçmemek üzere 3 kez uzatılabilecek. Komisyonda eklenen bir fıkra ile de Kapalı cezaevinden açık cezaevine geçmesine 1 yıl kalanlar da izne gidenlerin boşalttığı açık cezaevlerine geçebilecek. Böylece kapalı cezaevlerinin kapasitesi azaltılarak salgın riskine karşı bir önlem alınmış olacak. Ancak bu hükümlüler açık cezaevinden izinli çıkamayacaklar. Açık cezaevinden kalmaya devam edecekler.”Dedi.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER